Begeleiding

Begeleiding middels beweging  aangepast op de beweegvraag of hulpvraag

Voetbalspeler

Psychomotorische therapie

Bewegen met Movimento helpt kinderen die problemen ervaren op het emotionele vlak en dit uiten in hun gedrag. Doormiddel van psychomotorische therapie kan het kind nieuwe, positieve ervaringen opdoen en kan het leren omgaan met negatieve gebeurtenissen of gevoelens op de juiste manier verwerken. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen ontwikkeling van het kind. Middels spel en beweging wordt de therapie niet als belastend ervaren maar juist leuk. Er wordt gewerkt vanuit de sterke kanten, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Wij bieden psychomotorische therapie aan voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Zo helpen wij bij kinderen die bijvoorbeeld:

  • weinig zelfvertrouwen hebben;

  • een negatieve zelfbeeld hebben;

  • niet goed kan concentreren in de klas;

  • lastig vinden om samen te werken;

  • gepest wordt en niet goed weet hoe op te komen voor zichzelf;

  • onder- of overprikkeling;

  • moeite heeft met grenzen;

  • slaapproblemen ervaart;

  • moeilijk tot ontspanning komt. 

Vergoeding vanuit de aanvullende zorgverzekering

In Nederland zijn de kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Het ligt daarom voor de hand om het kind bij te schrijven bij de ouder die het best aanvullend verzekerd is, want dan kan het kind ook van deze vergoedingen gebruik maken.

Als het aanvullende pakket ook vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan heeft het kind recht meestal (maar niet altijd) recht op vergoeding van psychomotorische therapie.

Een kind met een ‘rugzakje’ kan in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast kan er ook een aanvraag worden gedaan op de wet bijzondere bijstand via de gemeentelijke sociale dienst. Let op: dit kan alleen als de ouders een laag verzamelinkomen hebben. Tot slot zijn er ook sommige sociale fondsen (vanuit werkgevers) die een bijdrage aan de vergoeding kunnen geven.

Onze psychomotorisch therapeuten zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB) en de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie. Daarnaast zijn zij lid bij het Register Vaktherapie en gebonden aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie.

Kinderoefentherapie

In samenwerking met Ontwikkeling op Maat bieden wij kinderoefentherapie aan. Bewegen is essentieel voor de ontwikkeling van een kind. Spelenderwijs oefenen kinderen hun spieren, zintuigen en motoriek. Ongemerkt leren ze zo de vaardigheden die ze de rest van hun leven nodig hebben. Ieder kind ontwikkelt zich op zijn eigen manier en in zijn eigen tempo.

Dat kinderen huppelen, springen en spelenderwijs leren is niet altijd vanzelfsprekend. Sommige kinderen zijn motorisch niet zo handig als andere kinderen. Ook zijn er kinderen die angstig, geremd of gespannen zijn tijdens het bewegen. Dit kan resulteren in een onhandige motoriek of een achterstand in de motorische ontwikkeling.

Ook zijn er kinderen waarbij de motorische ontwikkeling niet vanzelfsprekend verloopt, omdat er bijvoorbeeld een beperking is van de zintuigen, het zenuwstelsel of het bewegingsapparaat.

De kinderoefentherapeut heeft zich gespecialiseerd in de behandeling van kinderen (tot en met 18 jaar) met een motorische ontwikkelingsachterstand, eventueel in combinatie met gedragsproblemen of gedragsstoornissen (zoals ADHD, ASS en DCD).

Het doel van de therapie is om het kind spelenderwijs te leren hoe het goed en gezond beweegt en zo meer zelfvertrouwen krijgt waardoor het bewegen makkelijker en plezieriger wordt.

Vergoedingen (kinder)oefentherapie onder de 18 jaar
Bij een chronische indicatie (Lijst van Borst): de therapie worden vanuit de basisverzekering vergoed.

Bij een niet chronische indicatie: de eerste 18 behandelingen van de therapie worden vanuit het basispakket vergoed. Mochten er echter meer behandelingen nodig zijn dan worden deze deels vergoed vanuit een eventuele aanvullende  verzekering. Het is afhankelijk van uw polis en uw zorgverzekeraar hoeveel behandelingen vergoed worden.

Logo Marijke.png
Kinderen spelen met ballonnen