MISSIE

Waar staat Bewegen met Movimento voor?

Bewegen met Movimento biedt beweeglessen op maat voor peuters en kleuters in de regio Gooi en Vechtstreek.
 

Een aantal feiten over de huidige situatie van het jonge kind:

 

  • De conditie van jonge kinderen neemt af.

  • De kwaliteit van het bewegen van kinderen tussen 3-7 jaar neemt nog steeds af.

  • Jonge kinderen slapen minder dan vroeger.

  • De kennis rondom het belang van bewegen bij jonge kinderen is nog geen algemeen goed.  

Missie peuters en kleuter met een beperking

Uit onderzoek van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum sport (2017) blijkt dat de sportparticipatie van kinderen met een beperking achter loopt op die van kinderen zonder beperking. Het is voor kinderen met een beperking soms lastig om aansluiting te vinden bij een sportvereniging in de buurt, terwijl sporten wel positief bijdraagt aan hun gezondheid en sociale vaardigheden. Deelname aan sport kan hun integratie in de maatschappij bevorderen. Bewegen met Movimento vindt het belangrijk dat deze kinderen zich gezien en gehoord voelen.

Wat maakt Bewegen met Movimento uniek?

Bewegen met Movimento onderscheidt zich van reguliere sportaanbieders door zes kernwaarden als basis aan te nemen:

Het kind centraal

Met aandacht

Eigen tijd, eigen tempo

Stap voor stap

Contact met leeftijdsgenoten

Plezier

 

DE ZEVEN BEWEEGKENMERKEN

De kinderen leren al spelend. Het is de trainer, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen, suggesties en complimenten de kinderen stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook bij de mentale en sociale ontwikkeling.

Bij Bewegen met Movimento wordt er gewerkt met zeven bewegingskenmerken. Deze zeven bewegingskenmerken komen in iedere les terug:

KOPPELINGSVERMOGEN

Twee of meerdere bewegingen aan elkaar koppelen, zoals een bal opvangen en weer weggooien

Volgen

  • Facebook
  • Instagram

KvK nummer: 77434889

AGB code: 41785733

Samen bewegen met plezier