top of page

MISSIE

Waar staat Bewegen met Movimento voor?

Bewegen met Movimento biedt beweeglessen op maat voor peuters en kleuters in de regio Gooi & Vechtstreek en Eemland.
 

Een aantal feiten over de huidige situatie van het jonge kind:

 

  • De conditie van jonge kinderen neemt af.

  • De kwaliteit van het bewegen van kinderen tussen 3-7 jaar neemt nog steeds af.

  • Jonge kinderen slapen minder dan vroeger.

  • De kennis rondom het belang van bewegen bij jonge kinderen is nog geen algemeen goed.  

Missie peuters en kleuters

Op de website van het Kenniscentrum Sport & Bewegen staat dat kinderen steed minder bewegen, ze zijn minder fit en hebben steeds meer kans op overgewicht en chronische aandoeningen. Wanneer kinderen fysiek niet goed meekomen, beleven ze minder plezier aan sport. Hier wil Bewegen met Movimento iets aan veranderen! Door de motorische ontwikkeling van jongs af aan breed te stimuleren, worden jongeren vaardiger in bewegen en ontwikkelen ze een actievere leefstijl en blijven ze enthousiast over sport en bewegen. Jong leren, is later profiteren!   

Missie peuters en kleuters met een beperking

Uit onderzoek van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum sport (2017) blijkt dat de sportparticipatie van kinderen met een beperking achter loopt op die van kinderen zonder beperking. Het is voor kinderen met een beperking soms lastig om aansluiting te vinden bij een sportvereniging in de buurt, terwijl sporten wel positief bijdraagt aan hun gezondheid en sociale vaardigheden. Deelname aan sport kan hun integratie in de maatschappij bevorderen. Bewegen met Movimento vindt het belangrijk dat deze kinderen zich gezien en gehoord voelen.

Wat maakt Bewegen met Movimento uniek?

Bewegen met Movimento onderscheidt zich van reguliere sportaanbieders door zes kernwaarden als basis aan te nemen:

Het kind centraal

Movimento levert beweegaanbod op maat. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden van het kind en niet naar de belemmeringen. 

Met aandacht

De beweeglessen worden aangeboden in kleine groepen van maximaal 15 kinderen per les, met steeds twee vaste trainers. Zo is er ruimte voor individuele aandacht, maar ook voor sociaal contact: kinderen komen in aanraking met leeftijdsgenootjes uit de omgeving. 

Eigen tijd, eigen tempo

Er wordt zorgvuldig tijd uitgetrokken voor het oefenen van verschillende beweegvaardig-heden, rekening houdend met de wensen en mogelijkheden van het kind. Zo kan het kind zich op zijn of haar eigen niveau ontwikkelen. 

Stap voor stap

De verschillende beweegvaardigheden worden in kleine stappen aangeboden waardoor er een opbouw ontstaat naar het behalen van een vaardigheid

Contact met leeftijdsgenoten

Tijdens de beweeglessen besteedt Movimento aandacht aan het sociale- en communicatieve onderdeel van het bewegen: (oefenen met) functioneren in een groep, samenwerken, materiaal delen, beurt nemen en geven, elkaar aanmoedigen, enzovoort.

Plezier

Tijdens de lessen staat plezier in bewegen voorop!

Over ons: Over ons

DE ZEVEN BEWEEGKENMERKEN

De kinderen leren al spelend. Het is de trainer, die met opdrachtveranderingen, aanpassingen, vragen, suggesties en complimenten de kinderen stimuleert tot motorische ontwikkeling, maar ook bij de mentale en sociale ontwikkeling.

Bij Bewegen met Movimento wordt er gewerkt met zeven bewegingskenmerken. Deze zeven bewegingskenmerken komen in iedere les terug:

basketball game

KOPPELINGSVERMOGEN

Twee of meerdere bewegingen aan elkaar koppelen, zoals een bal opvangen en weer weggooien

bottom of page