top of page
Roze Tegeltextuur

Vergoeding & tarieven psychomotorische therapie

Psychomotorische therapie (PMT) valt onder alternatieve psychologische zorg of onder alternatieve geneeswijzen. Behandelingen bij een psychomotorisch therapeut worden niet vergoed vanuit de basisverzekering, maar kan (gedeeltelijk) komen uit de aanvullende verzekering.

 

Onderstaand een opsomming van de opties.

Zorgverzekering

In Nederland zijn de kinderen tot hun 18e levensjaar automatisch ‘meeverzekerd’ met één van de ouders. Het ligt daarom voor de hand om het kind bij te schrijven bij de ouder die het best aanvullend verzekerd is, want dan kan het kind ook van deze vergoedingen gebruik maken. Als het aanvullende pakket vergoedingen biedt voor alternatieve geneeswijzen, dan heeft het kind recht meestal (maar niet altijd) recht op vergoeding van psychomotorische therapie.

Psychomotorische therapie (PMT) wordt door een aantal zorgverzekeraars (gedeeltelijk) vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Op www.zorgwijzer.nl vindt u een overzicht. Neem zeker ook contact op met uw zorgverzekeraar over de mogelijke vergoedingen. Vermeld hierbij dat de therapeut is aangesloten bij de Federatie voor Vaktherapeutische Beroepen (FVB).

2

Gemeente

Het is het mogelijk om de therapie (gedeeltelijk) door de gemeente te laten vergoeden. Je kunt het kind op de volgende manier voor Ambulante Jeugdhulp aanmelden:

Het is mogelijk om voor een begeleidingstraject binnen Begeleiden met Movimento PGB aan te vragen. Je moet dan wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Een kind met een ‘rugzakje’ kan in sommige gevallen ook in aanmerking komen voor een gedeeltelijke of volledige vergoeding vanuit een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast kan er ook een aanvraag worden gedaan op de wet bijzondere bijstand via de gemeentelijke sociale dienst. Let op: dit kan alleen als de ouders een laag verzamelinkomen hebben.

Tot slot zijn er ook sommige sociale fondsen (vanuit werkgevers) die een bijdrage aan de vergoeding kunnen geven.

Tarieven

per 1 april 2022

Alle genoemde bedragen zijn inclusief BTW (vaktherapeutische beroepen zijn BTW-vrijgesteld)

Kosten psychomotorische therapie

Schermafbeelding 2022-08-31 om 14.20.20.png

Kosten oefenen in groepsverband

Schermafbeelding 2022-03-15 om 18.49.40.png

Niet nagekomen afspraak

Het kan gebeuren dat je verhinderd bent voor een geplande afspraak, dit moet 24 uur van te voren doorgegeven worden. Indien een afspraak niet 24 uur van te voren wordt afgezegd, zijn wij genoodzaakt om 50% van de kosten in rekening te brengen. Deze kosten worden niet vergoed door de zorgverzekeraar. 

Onze therapeuten zijn aangesloten bij:

Onze psychomotorisch therapeuten zijn aangesloten bij de Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB), de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische therapie (NVPMT) en bij de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG). Daarnaast zijn zij lid bij het Register Vaktherapie en gebonden aan de beroepscode voor Vaktherapeuten en de bijbehorende klachtencommissie NIBIG.

fvb_200x200.png
NVPMT logo.png
logo-NFG.png
logo-register-vaktherapie.png
cropped-nibig-1.png
bottom of page