top of page

Psychomotorische therapie

"als het leven je laat struikelen, maak er dan een salto van!" 

Leraar en leerling

Wat is psychomotorische therapie?

Begeleiden met Movimento helpt kinderen die problemen ervaren op het emotionele vlak en dit uiten in hun gedrag. Doormiddel van psychomotorische therapie kan het kind nieuwe, positieve ervaringen opdoen en kan het leren omgaan met negatieve gebeurtenissen of gevoelens op de juiste manier verwerken. Dit doen we door aan te sluiten bij de eigen ontwikkeling van het kind, middels spel en beweging. Denk daarbij bijvoorbeeld aan voetballen, pijl en boog schieten, een bewegingsbaan maken, rots en wateroefeningen
doen en een hut bouwen. Doordat we in beweging zijn wordt de therapie niet als belastend ervaren maar juist leuk. Er wordt gewerkt vanuit de sterke kanten, talenten en ontwikkelingsmogelijkheden van het kind.

Wij bieden psychomotorische therapie aan voor kinderen tussen 5 en 15 jaar. Zo helpen wij bij kinderen die bijvoorbeeld:

 • weinig zelfvertrouwen hebben;

 • een negatieve zelfbeeld hebben;

 • niet goed kan concentreren in de klas;

 • lastig vinden om samen te werken;

 • gepest wordt en niet goed weet hoe op te komen voor zichzelf;

 • moeite heeft met grenzen;

 • slaapproblemen ervaren;

 • moeilijk tot ontspanning komt. 

Ons aanbod

Na de aanmelding via de website, wordt er een vrijblijvend telefonisch een korte kennismaking met ouders/verzorgers ingepland. We bespreken hoe de therapeut jouw kind en jou / jullie als ouders/verzorgers kan helpen. Daarnaast geven wij uitleg over de onderstaande trajecten. 

Individueel

Wat - Individuele PMT.

Voor wie - kinderen tussen de 5 en 15 jaar.

Wanneer - nader te bepalen, in afstemming. 

Waar -  naar te bepalen, in afstemming. 

Hoelang -  afhankelijk van de hulpvraag. 

Samen met het kind gaat de therapeut 1-op-1 aan de slag in

de speelzaal, gymzaal of thuis. Middels spel en beweging wordt er

gewerkt aan de hulpvraag. Zo kan het kind nieuwe, positieve ervaringen

opdoen en kan het leren omgaan met negatieve gebeurtenissen of

gevoelens op de juiste manier verwerken.

Het traject

 • Intake met ouder(s), kind en therapeut om de hulpvraag helder te krijgen; Samen stellen we de hulpvraag vast en de doelen waaraan gewerkt kan worden. Indien gewenst neemt de therapeut contact met de leerkracht van het kind om informatie in te winnen.

 • Observatie en beginverslag;  het kind wordt +/- 3 sessies geobserveerd zodat de therapeut een beeld kan vormen. Dat gebeurt met behulp van opdrachtjes, door vragen te stellen en vooral door goed te kijken. Naar aanleiding van de intake, deze sessies, eventuele informatie van de leerkracht en een aantal ingevulde vragenlijsten maakt de therapeut een beginverslag met hierin de bevindingen van het onderzoek, de hulpvraag en de doelen waaraan in de therapie gewerkt kan gaan worden. Dit verslag gaat naar de ouder(s) en eventueel belangstelligen.

 • +/- 5 sessies op maat gemaakt en passend bij de hulpvraag;

 • Ouder - kind les om verduidelijking te geven aan ouder(s) / verzorger(s) en vertaalslag te maken naar thuissituatie;

 • Tussentijdse evaluatie, hierin worden de observaties van de sessies gedeeld en kijken we op welke wijze we de sessies thuis of op school door kunnen voeren;

 • +/- 5 sessies op maat gemaakt en passend bij de hulpvraag;

 • Evaluatie met ouder(s), kind en therapeut om het traject te bespreken, te kijken wat het kind geleerd heeft en het traject af te ronden. Na dit gesprek ontvangen ouder(s) een eindverslag met alle geoefende en bereikte doelen.

Tijdens het traject worden er verschillende thuisopdrachten meegegeven aan het kind en ouder / verzorger. Hiermee proberen we de transfer naar thuis en school te maken. Zo kan het kind de handvatten steeds meer eigen maken en worden ouder(s) / verzorger(s) meegenomen in het leerproces. 

Om het nieuwe gedrag aan te leren is het belangrijk dat het kind op alle plaatsen kan oefenen met de vaardigheden. Wij werken daarom nauw samen met leerkrachten, intern begeleiders en professionals die bij het kind of de jongere betrokken zijn.

Het aantal sessies en duur van het traject is bij iedereen verschillend. Het bovenstaande overzicht is om een indicatie tegen geven af hoe een traject eruit kan zien. 

Kid met basketbal
Ons aanbod - PMT
Therapeut - Samoa
PicturePeople (5 van 33).jpg

Psychomotorische therapeut

Samoa Schubert volgde na het vmbo de opleiding sport- en

bewegingscoördinator/bewegingsagoog in Amersfoort. Daarna is zij vol

enthousiasme begonnen aan de HBO studie Psychomotorische therapie &

Bewegingsagogie in Zwolle. Tijdens deze studies heeft zij verschillende

opleidingen gedaan: sportmassage, mindfulness, prestatiepsychologie en

PerformanceTypes. In 2018 studeerde Samoa af.

Vanaf haar zevende jaar turnde Samoa bij de selectie van Gymnastiekvereniging

Turnlust Huizen. In 2014 begon zij als trainster bij deze vereniging. Samoa is ervaren

als trainster gymnastiek en turnen aan recreatiegroepen en selectiegroepen, dans aan

jongeren met een verstandelijke beperking en sportlessen aan senioren. Met haar passie

en enthousiasme weet ze iedereen zwetend en lachend de gymzaal te laten verlaten!

Door haar brede kennis en ervaring is Samoa gewaardeerd therapeut bij Begeleiden met Movimento. Vanuit haar passie voor bewegen en ontspannen werkt ze samen met kinderen, jongeren en hun ouder(s) / verzorger(s) aan de problemen waar zij in het dagelijks leven tegenaan lopen. Als therapeut werkt Samoa op een rustige, transparante manier met de nodige humor hier en daar. Haar werkwijze is speels, toegankelijk en afgestemd op het niveau van het kind of jongere. Samoa vindt het belangrijk dat kinderen en ouder(s) / verzorger(s) zich op hun gemak voelen, maar als het nodig is kan Samoa ook eerlijk en rechtdoorzee zijn. Dit zorgt ervoor dat Samoa als eerlijke en betrouwbare therapeut wordt gezien. 

Certificaten en opleidingen:

HBO Psychomotorische therapie & Bewegingsagogie 

Trainer Mindfulness Based Stress Reductie

Minor Prestatiepsychologie

Cursus PerformanceTypes

Student RMTi level 1 & 2 (reflex integratie)

Systemisch werken voor vaktherapeuten

Registraties:

Lid van Federatie Vaktherapeutische Beroepen (FVB)

Lid van de Nederlandse Vereniging voor Psychomotorische Therapie (NVPMT)

Register vaktherapie, registratienummer

Lid van de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg (NFG)

RBCZ-register

Lid NIGIB

fvb_200x200.png
NVPMT logo.png
logo-register-vaktherapie.png
20150618 NFG met tekst.jpeg
cropped-nibig-1.png
bottom of page